El solar de Vettonia, antes de los vettones

  1. Ángel Esparza Arroyo
  2. Antonio Blanco González
Revista:
Zona arqueológica

ISSN: 1579-7384

Any de publicació: 2008

Número: 12

Pàgines: 80-93

Tipus: Article

Altres publicacions en: Zona arqueológica

Indicadors

Cites rebudes

  • Cites en Dialnet Métricas: 10 (01-10-2023)

CIRC

  • Ciències Socials: D