Discovery of MK-4256, a subtype selective SSTR antagonist as a potential treatment of type-2 diabetes

 1. He, Shuwen
 2. Ye, Zhixiong
 3. Truong, Quang
 4. Shah, Shrenik
 5. Du, Wu
 6. Guo, Liangqin
 7. Dobbelaar, Peter H.
 8. Lai, Zhong
 9. Liu, Jian
 10. Jian, Tianying
 11. Qi, Hongbo
 12. Bakshi, Raman K.
 13. Hong, Qingmei
 14. Dellureficio, James
 15. Pasternak, Alexander
 16. Feng, Zhe
 17. deJesus, Reynalda
 18. Yang, Lihu
 19. Reibarkh, Mikhail
 20. Bradley, Scott A.
 21. Holmes, Mark A.
 22. Ball, Richard G.
 23. Ruck, Rebecca T.
 24. Huffman, Mark A.
 25. Wong, Frederick
 26. Samuel, Koppara
 27. Reddy, Vijay B.
 28. Mitelman, Stan
 29. Tong, Sharon X.
 30. Chicchi, Gary G.
 31. Tsao, Kwei-Lan
 32. Trusca, Dorina
 33. Wu, Margaret
 34. Shao, Qing
 35. Trujillo, Maria E.
 36. Eiermann, George J.
 37. Li, Cai
 38. Zhang, Bei
 39. Howard, Andrew D.
 40. Zhou, Yun-Ping
 41. Nargund, Ravi P.
 42. Hagmann, William K.
 43. Show all authors +
Journal:
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ISSN: 0065-7727

Year of publication: 2012

Volume: 243

Congress: 243rd National Spring Meeting of the American-Chemical-Society

Type: Conference paper