Departament: FÍSICA FUNDAMENTAL

Escola de doctorat: FÍSICA FUNDAMENTAL Y MATEMÁTICAS

Institut: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FÍSICA FUNDAMENTAL Y MATEMÁTICAS

Àrea: Física Teòrica

Correu: david.barbag@usal.es