Thesis

  1. Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio 2020

    Universidade de Santiago de Compostela