Departament: ESTADÍSTICA

Escola de doctorat: ESTADÍSTICA MULTIVARIANTE APLICADA

Àrea: Estadística i Investigació Operativa

Correu: mariaanciones@usal.es