Departament: FÍSICA FUNDAMENTAL

Àrea: Física Atòmica, Molecular i Nuclear

Grup d'investigació: GRUPO DE FÍSICA NUCLEAR

Correu: hpais@usal.es