Publicacions en què col·labora amb Katherine Somzé (1)