Publicacions en què col·labora amb Rosalba I. Fonteriz García (1)

2012

  1. Evolution of neutrophil apoptosis in septic shock survivors and nonsurvivors

    Journal of Critical Care, Vol. 27, Núm. 4, pp. 415.e1-415.e11