Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Centro Nacional de Microbiología (3)

2015

  1. Transcriptomic correlates of organ failure extent in sepsis

    Journal of Infection, Vol. 70, Núm. 5, pp. 445-456