Llibres (1) Publicacions en què ha participat algun/a investigador/a

2015

  1. 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures

    International Society for Photogrammetry and Remote Sensing