Aldizkariaren Alea (1) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

2020

  1. Data Acquisition and Processing in Cultural Heritage

    ISPRS International Journal of Geo-Information