Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Nankai University (4)

2006

  1. Farnesyltransferase inhibitors reverse taxane resistance

    Cancer Research, Vol. 66, Núm. 17, pp. 8838-8846