Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Novartis (Sweden) (2)

2009

  1. Mammalian end binding proteins control persistent microtubule growth

    Journal of Cell Biology, Vol. 184, Núm. 5, pp. 691-706