Capítols de llibre (1) Publicaciones en què ha participat algun/a investigador/a

2007

  1. The use of microcalorimetry to study regulatory mechanisms in pseudomonas

    Pseudomonas (Springer Netherlands), pp. 255-277