Publications by the researcher in collaboration with Eusebio González García (2)

2003

  1. Incentivos fiscales a las actividades I+D en Defensa

    Boletín de Información, Núm. 280, pp. 83-116