Capítols de llibre (1) Publicacions en què ha participat algun/a investigador/a

2015

  1. Teresa de Jesús

    Teresa de Jesús, La prueba de mi verdad (Biblioteca Nacional), pp. 3-25