Communications dans un congrès (1) Publications auxquelles un chercheur a participé

1981

  1. Estructuras de "San Manuel Bueno, Mártir"

    Actas del I Simposio de literatura española: Salamanca, del 7 al 11 de mayo de 1979