Communications dans un congrès (1) Publications auxquelles un chercheur a participé

1999

  1. Espacios de la modernidad en la narrativa de Gabriel Miró

    Actas del I Simposio Internacional "Gabriel Miró"