Publications by the researcher in collaboration with Antonia Picornell Rigo (19)

2017

  1. Evolutionary history of Podarcis tiliguerta on Corsica and Sardinia

    BMC Evolutionary Biology, Vol. 17, Núm. 1, pp. 1-12

  2. The legacy of translocations among populations of the Ibizan Wall Lizard, Podarcis pityusensis (Squamata: Lacertidae)

    Biological Journal of the Linnean Society, Vol. 121, Núm. 1, pp. 82-94

2004

  1. L’evolució en condicions d’insularitat: estudi genètic i demogràfic de la biodiversitat de les poblacions de sargantanes balears

    IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears: Can Tàpera (Palma), 1, 2 i 3 de desembre 2004 i Museu de Menorca (Maó), 16-17 de desembre 2004