Critiques de livre (2) Publications auxquelles un chercheur a participé

2022

  1. Gests menuts amb animals menuts

    Mètode: Revista de difusió de la investigació, Vol. 4, Núm. 115, pp. 97-97

  2. Pequeños gestos con animales pequeños

    Mètode: Revista de difusión de la Investigación, Vol. 4, Núm. 115, pp. 97-97