29 Investigadores/as

Filtrar por:
Raúl
Alves Santos
Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores
Francisco Javier
Blanco Rodríguez
Enxeñaría de Sistemas e Automática
Emilio Santiago
Corchado Rodríguez
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Juan Manuel
Corchado Rodríguez
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
María Belén
Curto Diego
Enxeñaría de Sistemas e Automática
Mario
Francisco Sutil
Enxeñaría de Sistemas e Automática
Raúl
García Ovejero
Enxeñaría Eléctrica
Francisco José
García Peñalvo
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Ana Belén
Gil González
Linguaxes e Sistemas Informáticos
María Angélica
González Arrieta
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Vivian Félix
López Batista
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Jesús
Martín Vaquero
Matemática Aplicada
María Navelonga
Moreno García
Linguaxes e Sistemas Informáticos
Vidal
Moreno Rodilla
Enxeñaría de Sistemas e Automática
María Dolores
Muñoz Vicente
Linguaxes e Sistemas Informáticos
Juan Francisco de
Paz Santana
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
María Luisa
Pérez Delgado
Linguaxes e Sistemas Informáticos
María Belén
Pérez Lancho
Enxeñaría de Sistemas e Automática
Fernando de la
Prieta Pintado
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Higinio
Ramos Calle
Matemática Aplicada
Sara
Rodríguez González
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Ángel Luis
Sánchez Lázaro
Linguaxes e Sistemas Informáticos
Rodrigo
Santamaría Vicente
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Roberto
Therón Sánchez
Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Pastora Isabel
Vega Cruz
Enxeñaría de Sistemas e Automática
Jesús
Vigo Aguiar
Matemática Aplicada