Editorials (1) Publicaciones en què ha participat algun/a investigador/a

2005

  1. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms: Preface

    Journal of Mathematical Modelling and Algorithms