Publicacions en què col·labora amb Lourdes Herrasti Erlogorri (3)