Publications by the researcher in collaboration with Erik Carlsson-Brandt Fontán (3)

2015

  1. Violencia pública y privada en la antigua Gallaecia

    Historia, cultura, violencia [Recurso electrónico]: actas do X Curso de Primavera, Lugo, 22-25 de abril de 2014 / baixo a coordinación de Fernando Suárez Golán, Ana Cabana Iglesia

2013

  1. Dos monedas romanas tardías procedentes de Cambados (Pontevedra)

    Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, Núm. 32, pp. 249-255