Publicacions en què col·labora amb Sarah Dahi Elena (3)