Preface

  1. Corchado, E.
  2. Snášel, V.
  3. Sedano, J.
  4. Hassanien, A.E.
  5. Calvo, J.L.
  6. Ślȩak, D.
Col·lecció de llibres:
Advances in Intelligent and Soft Computing

ISSN: 1867-5662

ISBN: 9783642196430

Any de publicació: 2011

Volum: 87

Tipus: Editorial