Proposal of wearable sensor-based system for foot temperature monitoring

  1. Bullón Pérez, J.
  2. Hernández Encinas, A.
  3. Martín-Vaquero, J.
  4. Queiruga-Dios, A.
  5. Martínez Nova, A.
  6. Torreblanca González, J.
Col·lecció de llibres:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

ISBN: 9783319624099

Any de publicació: 2018

Volum: 620

Pàgines: 165-172

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-319-62410-5_20 GOOGLE SCHOLAR