Redes neuronales artificialesun enfoque práctico

  1. Juan Manuel Corchado
  2. Fernando Díaz
  3. Lourdes Borrajo
  4. Florentino Fernández

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-145-3

Ano de publicación: 2000

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (25-02-2024)