La mujer rural en la provincia de Zamora, 1990-2000

  1. Maya Frades, Valentina

Editorial: Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2005

ISBN: 84-7800-557-9

Any de publicació: 2005

Tipus: Llibre