Exordio preliminar

  1. Maya Frades, Valentina
Llibre:
Mujeres rurales: estudios multidisciplinares de género
  1. Maya Frades, Valentina (ed. lit.)

Editorial: Ediciones Universidad de Salamanca ; Universidad de Salamanca

ISBN: 978-84-7800-332-7

Any de publicació: 2008

Pàgines: 11-14

Tipus: Capítol de llibre