Pier Paolo Pasolini. Los apuntes como forma poética

  1. ACLE VICENTE, Daniel res. 1
  1. 1 Universidad de Salamanca
    info

    Universidad de Salamanca

    Salamanca, España

    ROR https://ror.org/02f40zc51

Revista:
Fonseca, Journal of Communication

ISSN: 2172-9077

Any de publicació: 2017

Número: 14

Pàgines: 229-230

Tipus: Ressenya

DOI: 10.14201/FJC201714229230 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Altres publicacions en: Fonseca, Journal of Communication