El CHAID como herramienta de marketing político

  1. Vicente Tavera, Santiago
  2. Dorado Díaz, Ana
  3. Vicente Villardón, José Luis
  4. Galindo-Villardón, Purificación
Revista:
Esic market

ISSN: 0212-1867

Ano de publicación: 2002

Número: 111

Páxinas: 127-140

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Esic market

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (31-01-2024)

CIRC

  • Ciencias Sociais: C