Pasífae, figura trágica en Anguelos Sikelianós

  1. Kanaris de Juan, Anastasio
Book:
El perfil de les ombres : el teatre clàssic al marc de la cultura grega i la seua pervivència dins la cultura occidental, V ; 2-5 de maig 2001
  1. Morenilla Talens, Carmen (coord.)
  2. De Martino, Francesco (coord.)

Publisher: Levante Editori

ISBN: 88-7949-276-4

Year of publication: 2002

Pages: 245-261

Type: Book chapter