Spatial patterns of soil composition around isolated trees

  1. Escudero, A.
  2. M. M. Hernandezdel Arco, J.M.
Libro:
Diversity of environmental biogeochemistry

Ano de publicación: 1991

Páxinas: 507-517

Tipo: Artigo