Proteobacteria forming nitrogen-fixing symbiosis with higher plants

  1. Velázquez, E.
  2. García-Fraile, P.
  3. Ramírez-Bahena, H.
  4. Peix, Á.
  5. Rivas, R.
Libro:
Proteobacteria: Phylogeny, Metabolic Diversity and Ecological Effects

ISBN: 9781617618109

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 37-56

Tipo: Capítulo de libro