News trends processing using open linked data

  1. Garrote, A.
  2. Moreno García, M.N.
Libro:
Cases on Open-Linked Data and Semantic Web Applications

ISBN: 9781466628274

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 192-198

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.4018/978-1-4666-2827-4.CH010 GOOGLE SCHOLAR