Framework entrepreneurship process

  1. Pires, J.A.G.
  2. Peñalvo, F.J.G.
  3. Sampaio, J.H.M.
  4. Vázquez, R.M.M.
Llibre:
Small and Medium Enterprises: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781466638860

Any de publicació: 2013

Volum: 1

Pàgines: 1-25

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.4018/978-1-4666-3886-0.CH001 GOOGLE SCHOLAR