Experimental characterization and hydrodynamic behavior of fly ash particles

  1. Sánchez, J.R.
  2. Álvaro, A.
  3. Rodríguez, J.M.
Llibre:
Fly Ash: Sources, Applications and Potential Environments Impacts

ISBN: 9781629480442

Any de publicació: 2013

Pàgines: 59-78

Tipus: Capítol de llibre