Cultural predictors of perceived environmental responsibility and sustainable behavior: A country analysis

  1. González-Bravo, M.I.
  2. Lahuerta-Otero, E.
Libro:
Advances in Environmental Research

ISBN: 9781634827850

Ano de publicación: 2015

Volume: 40

Páxinas: 51-75

Tipo: Capítulo de libro