Enkephalins and ACTH in the mammalian nervous system

  1. Duque-Díaz, E.
  2. Alvarez-Ojeda, O.
  3. Coveñas, R.
Col·lecció de llibres:
Vitamins and Hormones

ISSN: 0083-6729

ISBN: 9780128188583

Any de publicació: 2019

Volum: 111

Pàgines: 147-193

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/BS.VH.2019.05.001 GOOGLE SCHOLAR