Preface

  1. Vittorini, P.
  2. Di Mascio, T.
  3. Tarantino, L.
  4. Temperini, M.
  5. Gennari, R.
  6. De la Prieta, F.
Col·lecció de llibres:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5365 2194-5357

ISBN: 9783030525378

Any de publicació: 2020

Volum: 1241 AISC

Pàgines: v-vi

Tipus: Editorial