Exportando modelos

  1. Águeda Rodríguez Cruz
  2. John Roberts
  3. Jurgen Herbst
Llibre:
Historia de la universidad en Europa
  1. Rüegg, Walter (ed. lit.)

Editorial: Servicio de Publicaciones ; Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

ISBN: 84-8373-117-7

Any de publicació: 1999

Títol del volum: Las universidades en la Europa moderna temprana (1500-1800)

Volum: 2

Pàgines: 271-300

Tipus: Capítol de llibre