Exploring the plant microbiome through multi-omics approaches

  1. López-Mondéjar, R.
  2. Kostovčík, M.
  3. Lladó, S.
  4. Carro, L.
  5. García-Fraile, P.
Llibre:
Probiotics in Agroecosystem

ISBN: 9789811040580

Any de publicació: 2017

Pàgines: 233-268

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-981-10-4059-7_13 GOOGLE SCHOLAR