Castells, M. Ruptura. La crisis de la democracia liberal. Madrid: Alianza Editorial, 2017, 128 pp.

 1. LAHOZ-LORENZO, Paula res. 1
 1. 1 Universidad de Salamanca
  info

  Universidad de Salamanca

  Salamanca, España

  ROR https://ror.org/02f40zc51

Revista:
Azafea: revista de filosofía

ISSN: 0213-3563

Any de publicació: 2019

Títol de l'exemplar: Ecoética y ecopolítica

Número: 21

Pàgines: 238-239

Tipus: Ressenya

DOI: 10.14201/19860 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Altres publicacions en: Azafea: revista de filosofía

Indicadors

SCImago Journal Rank

 • Any 2019
 • Impacte SJR de la revista: 0.102
 • Quartil major: Q4
 • Àrea: Philosophy Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 493/730

Índice Dialnet de Revistas

 • Any 2019
 • Impacte de la revista: 0,100
 • Àmbit: FILOSOFÍA Quartil: C2 Posició en l'àmbit: 26/99

CIRC

 • Ciències Humanes: C

Scopus CiteScore

 • Any 2019
 • CiteScore de la revista: 0.3
 • Àrea: Philosophy Percentil: 49