Semantic Services Catalog for Multiagent Systems Society

  1. Santos, G.
  2. Canito, A.
  3. Carvalho, R.
  4. Pinto, T.
  5. Vale, Z.
  6. Marreiros, G.
  7. Corchado, J.M.
Colección de libros:
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

ISSN: 1611-3349 0302-9743

ISBN: 9783030857387

Ano de publicación: 2021

Volume: 12946 LNAI

Páxinas: 229-240

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-85739-4_19 GOOGLE SCHOLAR