Álvarez Melero, Anthony, Álarez-Ossorio Rivas, Alfonso; Bernard, Gladys, Torres-González, Victor A.(coords.): Fretum Hispanicum. Nuevas perspectivas sobre el Estrecho de Gibraltar durante la Antigüedad, Colección Historia y Geografía 355, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2018, 363 pp. [iSBn 978-84-472-2841-6]

 1. Enrique Ariño Gil 1
 1. 1 Universidad de Salamanca
  info

  Universidad de Salamanca

  Salamanca, España

  ROR https://ror.org/02f40zc51

Revista:
Studia historica. Historia antigua

ISSN: 0213-2052

Any de publicació: 2021

Número: 39

Pàgines: 510-514

Tipus: Ressenya

Altres publicacions en: Studia historica. Historia antigua

Indicadors

SCImago Journal Rank

 • Any 2021
 • Impacte SJR de la revista: 0.101
 • Quartil major: Q4
 • Àrea: History Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 1379/1591

Índice Dialnet de Revistas

 • Any 2021
 • Impacte de la revista: 0,150
 • Àmbit: HISTORIA Quartil: C2 Posició en l'àmbit: 119/300
 • Àmbit: HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL Quartil: C3 Posició en l'àmbit: 17/34

CIRC

 • Ciències Socials: D
 • Ciències Humanes: A

Scopus CiteScore

 • Any 2021
 • CiteScore de la revista: 0.2
 • Àrea: History Percentil: 42

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Any 2021
 • JCI de la revista: 0.38
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: HISTORY Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 304/494