Augment del nivell del mar a l’Holocè i fragmentació de l’àrea de distribució de Podarcis lilfordi als illots de Menorcaun escenari vicariant revisat a través d’un arbre d’ADN mitocondrial

  1. Pretus, J. Ll.
  2. Marquès, R.
  3. Pérez-Mellado, V.
Book:
IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears: Can Tàpera (Palma), 1, 2 i 3 de desembre 2004 i Museu de Menorca (Maó), 16-17 de desembre 2004
  1. Pons, Guillem X. (ed. lit.)

Publisher: Societat d'Història Natural de les Balears

ISBN: 84-96376-11-7

Year of publication: 2004

Pages: 109

Congress: Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears (4. 2004. Palma)

Type: Conference paper