Antoni Miró, artista i gestor culturaldimensió i impacte d'un compromís

  1. Puerta Varó, Raquel

Publisher: Servicio de Publicaciones ; Universidad de Alicante / Universitat d'Alacant

ISBN: 978-84-1302-126-3

Year of publication: 2021

Type: Book

Abstract

Antoni Miró, artista i gestor cultural: dimensió i impacte d'un compromís s'origina per l'interès que genera el pintor alcoià a conseqüència de la importància de la seua activitat creadora en el panorama artístic contemporani. La repercussió de la seua obra i del seu pensament genera una inquietud i una necessitat de mostrar i de constatar l'envergadura del seu treball. L'oportunitat de mantenir una experiència directa amb les peces, com també una relació continuada i personal amb Miró, ha propiciat la iniciativa i el desig irrefrenable de desenvolupar una tasca d'investigació que amplie els estudis fins al moment duts a terme. L'interès per realitzar una exploració sobre la figura d'Antoni Miró radica en la necessitat de destacar no solament el seu quefer plàstic, sinó també la importància de la seua trajectòria en el camp de la gestió i la divulgació de la cultura i de l'art. S'objectiva així aquest assaig en l'examen i l’anàlisi d'un llenguatge multidisciplinari generat per l'autor que consisteix en el reconeixement d'un discurs basat en el compromís social.