SIMULATION AND CONTROL OF THE CONDENSATE CIRCUIT IN A NUCLEAR-POWER STATION

  1. DE PRADA, C
  2. MORILLA, F
  3. DORMIDO, S
  4. VEGA, P
Col·lecció de llibres:
PROCEEDINGS OF THE 1993 SUMMER COMPUTER SIMULATION CONFERENCE
  1. Schoen, J (coord.)

ISSN: 0094-7474

ISBN: 1-56555-057-9

Any de publicació: 1993

Pàgines: 807-812

Congrés: 25th Annual Summer Computer Simulation Conference

Tipus: Aportació congrés