OSM: A Multi-Agent System for Modeling and Monitoring the Evolution of Oil Slicks in Open Oceans

  1. Manuel Corchado, Juan
  2. Mata, Aitor
  3. Rodriguez, Sara
Colección de libros:
ADVANCED AGENT-BASED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
  1. Cortes, U (coord.)
  2. Poch, M (coord.)

ISBN: 978-3-7643-8897-3

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 91-117

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-7643-8900-0_5 GOOGLE SCHOLAR